Objavljeno 18.12.2012. godine.

Novosadske dečije zimzarije počinju u petak. Cilj je da se decu predškolskog i ranoškolskog uzrasta osposobe za kreativno osmišljavanje slobodnog vremena sa akcentom na druženje kroz kreativni rad i igru.