1. ACADEMY CENTAR STRANIH JEZIKA, Jevrejska 22
LEPI MANIRI I LEPO PONAŠANJE Pozdravi, role play- mini skeč sa ulogama), uživamo u nezaobilaznom “Čaju u 5” i sve to na engleskom.
Od 10-11.30 za uzrast od 5-7 godina, i od 11.30 do 13 za uzrast od 8-11 godina.
Obavezne prijave na telefon: 021/42 55 42

Vreme: 10-12 časova
Uzrast: 5-13 godina

2. PRIJATELJI DECE NOVOG SADA, Dimitrija Avramovića 6
VASILI KANDINSKI: VIDIM ZVUKE A ČUJEM BOJE – pravimo zajedno instalacije
Obavezne prijave na telefon: 063/728 79 19

3. MUZIKA Centar za muzičko obrazovanje, Kralja Aleksandra 1
„SKALE I ARPEĐA” – „Solmizacija”, muzika iz crtaća, umetnička, popularna muzika. Učimo da pevamo.
Od 10-11.30 za uzrast od 7-10 godina, i od 11.30 do 13 za uzrast od 11-15 godina.
Obavezne prijave na telefon: 063/589 246