Koordinator programa Novosadskog dečijeg leta:
Severina Prostran Miletić  063/521 123
dkcnovisad@gmail.com
www.dkcns.rs

PR manifestacije: Lea Radlovački 063/3717968

Dečiji kulturni centar Novi Sad usmeren je na kontinualno i stručno vaninstitucionalno bavljenje decom. Misija je pružanje podrške i podsticaja razvoju kreativnosti, samostalnosti i otkrivanju ličnih afiniteta i talenata. Svoju misiju DKCNS  ostvaruje kroz programe radionica, predavanja, tribine, seminare, izložbe, predstave, muzičke i filmske projekte. Od otvaranja do danas realizovano je više od 400 pedagoško-kreativnih radionica u okviru kreativnih kampova za decu, preko 20 tribina za roditelje, osnovan Dečiji gradski hor, organizovan nagradni likovni konkurs i upriličena izložba dečijih radova u okviru Noći muzeja godine 2011. i 2012. , organizovano Novosadsko dečije leto 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023. i Zimzarije 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023. godine.