1. Arhiv Vojvodine

Žarka Vasiljevića 2

021/4891840

www.arhivvojvodine.org. rs

Arhiv Vojvodine je osnovan 1926. godine pod imenom Državna arhiva u Novom Sadu, sa zadatkom da prikuplja i obrađuje arhivsku građu sa područja tadašnje Vojvodine – Banata, Bačke, Srema i Baranje. Arhiv Vojvodine je nadležan za zaštitu arhivske građe nastale radom pokrajinskih i drugih državnih organa, ustanova i preduzeća, prema kojima Pokrajina vrši prava i dužnosti osnivača, kao i društvenopolitičkih organizacija i udruženja osnovanih za teritoriju Vojvodine, privrednih subjekata, građansko-pravnih lica, istaknutih ličnosti i pojedinaca, kao i državnih organa i ustanova koje su ranije postojale na teritoriji Pokrajine, a čija građa je od pokrajinskog značaja.

 1. Muzej Vojvodine

Dunavska 35-37

021/ 525- 059

pedagoska.sluzba@muzejvojvodine.org.rs

www.muzejvojvodine.rs

Muzej Vojvodine je ustanova kulture sa bogatim muzejskim fondom koji broji oko 400.000 predmeta i bibliotečkim fondom sa preko 50.000 publikacija. Muzej ima razgranatu muzejsku mrežu sa depadansima: Etno-kuća ”Brvnara” u Bačkom Jarku i Muzejski kompleks u Kulpinu. Muzej organizuje i brojne tematske izložbe, koncerte, predavanja i promocije.

Kontakt: Vladimira Stanisavljević vladimira.stanisavljevic@muzejvojvodine.org.rs

 1. Spomen zbirka Pavla Beljanskog

Trg galerija 2

+381 21 528 185

+381 21 472 99 66

kontakt@beljanskimuseum.rs

www.beljanskimuseum.rs

Spomen-zbirka Pavla Beljanskog nosi naziv po svome darodavcu i osnivaču Pavlu Beljanskom (1892–1965), diplomati, ljubitelju umetnosti i kolekcionaru. Kolekcija Spomen-zbirke hronološki započinje slikama prve generacije modernista, a nastavlja se delima najvažnijih predstavnika srpske umetnosti između dva svetska rata, kao i ostvarenjima umetnika druge polovine XX veka.

 1. Muzej grada novog sada

Tvrđava 4, Petrovaradinska tvrđava

021/ 451-239

muzejgradanovogsada@gmail.com

www.museumns.rs

Muzej grada Novog Sada je muzej kompleksnog tipa posvećen prikupljanju, zaštiti, prezentaciji i interpretaciji višeslojne i multinacionalne kulturne baštine sa prostora Novog Sada i područja koja mu gravitiraju. U skladu sa svojom društvenom odgovornošću Muzej grada Novog Sada svoje programe osmišljava i realizuje sa težnjom da najširoj javnosti omogući da sagleda segmente kulturnog i istorijskog nasleđa i o tome stvori individualna znanja.

Kontakt: Sonja Lazić, 065/3355307

 1. GALERIJA MATICE SRPSKE

Trg galerija 1,

021/ 4899 017

decijiprogrami@galerijamaticesrpske.rs

www.galerijamaticesrpske.rs

Galerija Matice srpske osnovana je 1847. godine u Peštu okrilju Matice srpske, najstarijeg kulturnog, književnog i naučnog društva kod Srba. Danas je Galerija Matice srpke, sa fondom umetničkih dela nastalih u periodu od XVI-XXI veka, jedan od najbogatijih umetničkih muzeja u Srbiji.

Kontakt: Jelena Bobić 069/1102 480

 1. ZANATSKO OBRAZOVNI CENTAR „ADŽIJA“

Bulevar Mihajla Pupina 6

021/6621- 061, 063-15-00-348

info@adzija.com

www.adzija.com

Zanatsko obrazovni centar „ADŽIJA“ je lider u obrazovanju odraslih, kao i svih onih koji žele da u neformalnoj edukaciji prošire svoje radne i ostale potencijale, steknu novo obrazovanje, nauče nove veštine i poprave svoje reference. Sve na jednom mestu na najvišem nivou sa nemačkim standardom.

Kontakt: mr Nataša Ilić Milovac, 069/1390013, natasaimo@gmail.com

 1. Kapuera Akademija Novi Sad

Futoška 16, prvi sprat

069/ 211 1986

plancak.aljosa@gmail.com

www.capoeiranovisad.com

SRK „Kapuera Akademija“, postoji od 2001. godine i osnivač je Kapuera Asocijacije Srbije koja obuhvata: Beograd, Suboticu, Pazovu, Šabac, Sremsku Mitrovicu, Novi Sad, Futog, Zrenjanin.

Kontakt: Aljoša Plančak, 069/ 211 1986

 1. KLIKER IT CENTAR

Gundulićeva 8, Novi sad i Miše Dimitrijevića 89, Novi Sad

061 27 00 520 (Gundulićeva), 065 921 62 68 (Miše Dimitrijevića),

info@klikercentar.rs

www.klikercentar.rs

Kliker IT centar za decu započeo je svoj rad u oktobru 2015. godine sa ciljem da pruži inovativne i interaktivne kurseve posvećene osnovama kompjuterskog programiranja, robotike i digitalne kreativnosti deci uzrasta od 5 do 18 godina da se upuste u svet tehnologije.

Naši kursevi stimuliše kreativnost, podstiču maštovito razmišljanje i razvijaju veštinu rešavanja problema. Kroz stvaranje vizualno privlačnih, interaktivnih i multimedijalnih aplikacija, poput igara, animacija, mobilnih aplikacija i veb sajtova, učimo osnove programiranja na zanimljiv način. Važno je napomenuti da se ovi principi ne primenjuju samo unutar IT sfere, već i u drugim aspektima života.

Kontakt: Ranka Pepić, ranka.pepic@klikercentar.rs 061 27 00 520 (Gundulićeva)

Kristina Đurić, kristinadjuric9719@gmail.com 065 921 62 68 (Miše Dimitrijevića)

 1. LIKOVNI KRUG – UDRUŽENJE UMETNIKA PETROVARADINSKE TVRĐAVE

065/923 2212

063/549 688

likovnikrug@eunet.rs

Na spomeniku kulture od visokog značaja, Petrovaradinskoj tvrđavi,nalazi se velika koncentracija umetnosti, sa preko 400 umetnika koji u kontinuitetu neprekidno stvaraju od 1952. godine. Udruženje umetnika 2022. godine svojim učešćem u Evropskoj prestonici kulture – Novi Sad, ujedno obeležava i 70. godišnjicu postojanja.

 1. UDRUŽENJE EMOFIN

Bulevar Patrijarha Pavla 17, mesto održavanja radionica Jožefa Atile 16

064/335 7648
stef.relaxkids@gmail.com

https://www.instagram.com/stef_relax/?hl=sr

Udruženje „EMOFIN“ osnovano je sa ciljem promovisanja, razumevanja i razvoja emocionalne inteligencije kod dece i odraslih, kao i radionice orijentacije za mlade pri izboru daljeg obrazovanja u cilju izbora životnog stila koji će odgovarati njihovoj ličnosti i doprineti boljem uspehu u životu; savladavanje i upravljanje manje prijatnim emocjiama poput besa i ponašanje u stresnim i neizvesnim situacijama, savladavanje tehnika opuštanja, razvijanja svesti o svom telu i generalno poboljšanje kvaliteta života.
Kontakt: Stefanija Georgieva Hornjak, stef.relaxkids@gmail.com

 1. DRUŠTVO INFORMATIČARA BIT

Bulevar Jovana Dučića 8, Novi Sad

+381 65 6043003

dibit.ns@gmail.com

https://www.instagram.com/strawa_cose/?hl=sr,

Društvo informatičara Bit je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti informatike, programiranja, razvoja i dizajna video igara, razvoja softvera, testiranja softvera, mašinskog učenja, veštačke inteligencije, robotike, matematike, obrazovanja mladih, dece i odraslih, nauke, očuvanja i zaštite kulturno-etnološkog stvaralaštva, promocije multikulturalnih i ljudskih vrednosti, kulture i kulturne baštine, turizma, novinarstva, medija, informisanja, zdravstvene zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom i drugih marginalizovanih društvenih kategorija, afirmacije sporta, dece i mladih i zdravog života, ekologije i zaštite životne sredine i ruralnog razvoja, inovativnih i društvenih vrednosti, planiranja, organizovanja i realizovanja takmičenja, učetvovanja na takmičenjima i planiranja, organizovanja i realizovanja svih vrsta događaja za decu, mlade i odrasle, omladinski aktivizam i edukacija dece, mladih i odraslih.

Kontakt: Jelena Tekić, dibit.ns@gmail.com 063/540-963

12.CENTAR ZA EDUKACIJU DECE U PRIRODI „PČELICE“

Zanoš 31A, Petrovaradin

065/267 0560

brankcacicvara77@gmail.com

https://www.instagram.com/pcelice_edu_centar/?hl=sr

Cenar za edukaciju dece u prirodi:,,Pčelice” je osnovan sa misijom da se uspostavi ponovo narušena komunikacija čoveka i prirode.Cilj naših radionica je da motivišemo decu i roditelje da razviju svest o posledicama zagađenja okoline, uzrokovanim namernim ponašanjem pojedinca i pojedinih institucija.

Kontakt: Brankica Cicvara

 1. ADRENALIN PARK ZEMLJA ČUDA

Ćirila i Metodija 94, Novi Sad

021/ 504- 307

069/5043 070

zemljacuda@adrenalinpark.rs

www.adrenalinpark.rs

Adrenalin park „Zemlja čuda“ je nastao iz želje da deci i mladima približi principe aktivnog i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena i da poveže decu iz urbanih sredina sa prirodom i zdravim sportskim duhom. Osnovna ideja ovog programa je da se u jednom jedinstveno motivacionom okruženju, na otvorenom, deca druže i zabave, ali i da uz malo fizičkih aktivnosti testiraju svoje psihomotorne sposobnosti, razvijaju samopouzdanje i steknu nova saznanja i poglede na svet.

14 . STUDIO DOM ANIMACIJE

Vinogradska 14, Sremski Karlovci

063/71 68 609

animacija@studiodom.org.rs

www.studiodom.org.rs

Studio dečije-omladinske animacije (skraćeno DOM animacije) je porodični studio. Nalazi se u Sremskim Кarlovcima. Studio pod tim imenom radi od 2015. godine. Svoje filmove šaljemo na mnogobrojne domaće i međunarodne festivale animiranog filma. U studiju posebno negujemo plastelinsku animaciju, koju smatramo najpodesnijom za rad sa decom, ali takođe radimo i ostale vrste animacije – kolaž, pikselaciju, crtanu…

Kontakt: Zlata Popov

 1. CENTAR KOREKTIVNE GIMNASTIKE „KINESIS MIX“

Šumadijska 15, Novi Sad

062/550 665; 064/291 64 74

kinesismix@gmail.com

U centru za korektivnu gimnastiku KinesisMix možete vežbati u cilju otklanjanja deformiteta kičmenog stuba, grudnog koša, nogu i stopala, ali i u cilju prevencije posturalnih poremećaja.Vežbanje u KinesisMix-u sprovode Master profesori sporta i fizičkog vaspitanja (diplomirani kineziterapeuti), sa velikim iskustvom u radu sa decom

Kontakt: Mića Radaković radakovic1991@hotmail.com