Horsko pevanje razvija osećaj zajedništva, želju za druženjem i zajedničkim muziciranjem, kao i ljubav prema muzici. Svaka pesma je ispričana priča kroz koju deca stiču nova saznanja o raznim životnim temama, razvijaju maštu i pokret.

 

ŠTA ĆEMO TAMO DA RADIMO?

Pevamo pesmice koje su deo naše tradicije i tradicija drugih naroda, svih muzičkih pravaca.

KOJI SU CILJEVI?

 

Pevanjem pesama razvija se muzikalnost kod dece, širi se glasovni opseg, razvija pravilna dikcija, pravilno disanje i vokalna tehnika.Zajedničkim muziciranjem na javnim nastupima oslobađaju se treme i uče da prenose svoju ljubav i osećanja na publiku.

DEČIJI GRADSKI HOR VODI:


Dušica Stojković, muzički pedagog, završila je na odseku opšte muzičke pedagogije na  Akademiji umetnosti u Novom Sadu, vodi muzičku radionicu „Čarobna frula“ namenjenu najmlađima u Dečijem kulturnom centru.