Foto radionica – je fotografska radionica za mlade od 14-18 godina, na kojoj ćemo mlade kroz predavanja prilagođena uzrastu i interaktivne vežbe upoznati sa osnovama fotografskog stvaralaštva.

ŠTA ĆEMO TAMO DA RADIMO?

U teoretskom delu mlade ćemo upoznati sa kratkom istorijom fotografije, fotoaparatom i njegovim delovima. Učiićemo tehnike kadriranja i upoznati se sa materijalima i priborom za izradu crno-bele fotografije. Praktični deo se sastoji  od snimanja na crno belom filmu, razvijanja filma i izrade crno-bele fotografije (rad u foto laboratoriji), kao i snimanja digitalnim foto-aparatom i korišćenja kompjuterskog programa Adobe Photoshop.
Fotografski zadaci će se baviti temama i motivima fotografskog snimka (portret, pejsaž, mrtva priroda, dokumentarna fotografija/foto priča…), i pokazati kako da postave subjekat/objekat za fotografisanje. U program je uključen i  rad u eksterijeru, izlazak u grad ili prirodu radi fotografisanja određenog zadatka.
Diskutovaćemo o snimljenim fotografijama, razgovori iz kojih se stvaraju objektivni kriterijumi vrednovanja kvaliteta fotografija.  Zato, ovakva forma rada na fotografiji, podrazumeva aktivno učešće u radu u grupi, ali i individualni pristup u analizi radova polaznika.

KOJI SU CILJEVI?

 

Pored osnovne edukativne namere, fotografska radionica ima za cilj da mladima čija su interesovanja usmerena na vizuelo izražavanje približi i upozna ih sa tehničkim i estetskim mogućnostima i tendencijama tradicionalnog i savremenog pristupa fotografiji kao savremenom vizuelnom mediju.

 

– Upoznavanje sa svetom fotografije
– Unapređenje kreativne izražajne mogućnosti
– Razvijanje osećaja za kompoziciju i estetiku
– Otkrivanje individualnih talenata i afiniteta
– Sticanje samopouzdanja

RADIONICU VODE:

Andrea Palašti, master fotografije (Akademija umetnosti Novi Sad), trenutno na doktorskim studijama Teorije umetnosti i medija (Beograd). Izlagala je na pet samostalnih izložbi i učestvovala na više zajedničkih izložbi u zemlji i inostranstvu (Mađarska, Makedonija, Slovenija, Albanija, Litvanija, Grčka). Vodila fotografsku radionicu na radionici za medijska istraživanja „Laslo Moholy-Nadj“ (Novi Sad) i bila jedan od predavača i organizatora fotografske radionice u Hibrid Media Kampu „Svetionik“ .
Marko Ercegović BFA fotografija (Akademija umetnosti Novi Sad) Izlagao na više grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik Sterijine nagrade za pozorišnu fotografiju. Publikacije: Kvart, Ambijenti, Dans, Swisspearl, iDns, A3 Format, Refoto… Jedan od predavača i organizatora