Otkrijte tajne šaha kroz igru i druženje!
Program je prilagođen svim nivoima znanja i kroz individualizovanu nastavu i konkretne sadržaje doprinosi usavršavanju u šahovskoj igri i uravnoteženom razvoju celokupne ličnosti!
Logika, kombinatorika, imaginativnost, mašta, kreativnost, intuicija, upornost, istrajnost, samo su neke od prednosti koje deci donosi ulazak u čarobni svet šaha.

ŠTA ĆEMO TAMO DA RADIMO?

Kroz igru i postepeno uvođenje u tajne šaha deca će otkriti:
• šta je suština šaha
• šta je logika šahovske igre
• koje su osnovne faze šahovske partije
• koji je plan igre u pojedinim fazama partije
• kako konkretno primeniti strateška i taktička načela u toku igre
• koja je uloga vremena u šahovskoj partiji
• šta čini psihološku procenu toka partije i partnera sa kojim igrate
• kako se pripremiti za konkretnu partiju
• kako izgraditi sopstveni stil igre

KOJI SU CILJEVI?

 

Razvijanje:
• logičkog mišljenja
• kombinatorike
• imaginativnosti
• mašte i kreativnosti
• intuicije
• upornosti i istrajnosti
• samopouzdanja
• emocionalne stabilnosti
• sposobnosti planiranja i donošenja odluka
Šah je izuzetno koristan za intelektualni razvoj dece i doprinosi uravnoteženom razvoju i funkcionisanju celokupne ličnosti.

 

KROZ SVET ŠAHA VAS VODI:

Darko Ukropina, licencirani šahovski trener i majstorski kandidat sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom i mladima svih uzrasta!