Radionica za razvijanje interesovanja i ljubavi dece prema muzici i umetnosti. Namenjena je deci od 18 meseci – 7 godina. Grupe se formiraju po uzrastima.

ŠTA ĆEMO TAMO DA RADIMO?

Razvija se muzikalnost (sluh, muzički ritam i memorija) kod dece, razvija se smisao za improvizaciju i sposobnost aktivnog slušanja muzike različitih muzičkih pravaca (klasična muzika, jazz, rock n roll, R&B, izvorna… posete koncertima, baletskim predstavama, operama), upoznaju se muzički instrumenti, rad istaknutih kompozitora i bogati muzički fond (pevanje pesama različitog karaktera i sadržaja).

KOJI SU CILJEVI?

 

Kroz igru, ples i crtež otkrivaju se individualni talenti i afiniteti iprema različitim vidovima umetnosti.
Deca uče kako treba da se ponašaju na sceni i u publici, oslobađaju se treme i straha od nastupa i podstiče se razvijanje kreativnosti i mašte u muzičkom izražavanju.

MUZIČKU RADIONICU VODI:

Dušica Stojković, muzički pedagog, apsolvent na muzičkom odseku smera za Opštu muzičku pedagogiju Akademije umetnosti u Novom Sadu.