Projekat NS INFO HIGH” – integrisana srednjoškolska veb redakcija je zamišljen kao niz interaktivnih radionica za novosadske srednjoškolce u okviru kojih će polaznici biti edukovani o novinarskoj profesiji, otvaranju mogućih kanala vršnjačke komunikacije i informisanju, potom će u svojim školama unaprediti rad a ukoliko ne postoje, formirati veb redakcije. Osnovni cilj projekta je formiranje integrisane srednjoškolske veb redakcije kao krovnog centra za informisanje srednjoškolaca. Radionice će voditi novinarka RTV Vojvodine Aristea Stakić u saradnji sa iskusnim kolegama iz različitih medija.

Projekat predstavlja deo realizacije Lokalnog akcionog plana za mlade (LAP) koji se odnosi na razvijanje kapaciteta omladinske politike za informisanje mladih, finansiran od strane Gadske uprave za sport i omladinu Novog Sada a realizuje ga Dečiji kulturni centar Deci na dar.
Radionice za srednjoškolce su besplatne.

U projektu je planirano učešće 20 učenika svih novosadskih srednjih škola. Srednjoškolski parlamenti bi trebalo da budu partneri u projektu kako bi informacije o važnim temama (konkursi, takmičenja, međunarodna razmena, neformalno obrazovanje, slobodno vreme mladih, kultura, sport …) bile dostupne svim učenicima. Namera nam je da umrežimo sve institucije i organizacije koje se bave mladima i na taj način zajednički unapredimo ili otvorimo moguće kanale komunikacije, saradnje i informisanja.

Audicija za pozorišnu radionicu “NS INFO HIGH” će se održati u subotu 23.09.2017. godine od 16,00 do 18,00 časova.
Dečiji kulturni centar, Ive Lole Ribara 6, Novi Sad.