Besplatno psihološko savetovalište za samohrane roditelje i savetovalište za decu

Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu i Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju su prepoznali navedenu problematiku kao značajnu te je i ove godine podržao finansijski inicijativu Fondacije Deci na dar i pomogli pokretanje Psihološke podrške samohranom roditeljstvu.

Besplatno savetovalište i psihološka podrška samohranim roditeljima se sastoji od savetodavnog rada sa roditeljima i paralelnog grupnog (po potrebi i individualnog) rada sa njihovom decom.  Ovim je omogućeno i deci i roditeljima da se efikasnije suoče sa situacijom razvoda i rastave ili gubitka i nauče da se uspešno prilagode na novu životnu okolnost.

Rad sa roditeljima

Sadržaj programa Psihološke podrške samohranom roditeljstvu podrazumeva individualno savetovanje sa samohranim roditeljima (rad na definisanju odnosa roditelj-dete, definisanju faze razvoda u kojoj se roditelj nalazi, utvrđivanje trenutnih problema sa kojima se roditelj suočava i definisanje koraka za njihovo prevazilaženje, rad na asertivnosti i osnaživanju samohranih roditelja…)

Voditelj Psihološke podrške samohranom roditeljstvu je Vesna Premić, koordinator projekta dipl.psiholog-master, sa radnim iskustvom u obrazovanju i socijalnoj zaštiti.

Rad sa decom

Rad sa decom podrazumeva grupni rad sa oko 15 učesnika, uzrasta od 7 do 15 godina, gde će se deca putem interaktivnog radioničarskog rada upoznati sa temama specifičnim za decu razvedenih roditelja, te dobijati psihološku podršku i pomoć u prevladavanju poteškoća nakon i tokom razvoda roditelja. Obrađivaće se teme usmerene na osnaživanje kapaciteta dece i razvijanje emocionalnih veština i mehanizama prevladavanja. Pored radioničarskog rada, vodiće se grupna psihološka savetovanja u cilju normalizacije, pružanja podrške i formiranja sigurnog prostora gde će deca moći da iznesu svoje probleme i sumnje bez osude i straha. Neke od tema koje će se obrađivati sa učesnicima su: upoznavanje i uvođenje u temu razvoda, definisanje, prepoznavanje i razumevanje osećanja dece, utvrđivanje identiteta i samosvesti kod deteta (bezuslovno prihvatanje), aktivno slušanje, rad na odnosu sa roditeljima, trenutni problemi i poteškoće sa kojima se suočavaju u porodici, školi i uopšte okruženju…

Voditelj psiholoških radionica za decu je: Dušanka Ilić, diplomirani pedagog i dečiji psihoterapeut, koja će kroz interaktivani radioničarski rad na pažljivo izabrane teme pružiti podršku i pomoć deci  u prevlаdаvаnju poteškoćа nаkon rаzvodа roditelja.

 

Susreti se održavaju do decembra 2019. godine svake subote, počev od 21.9.2018. godine od 18-20.00h u prostorijama Dečijeg kulturnog centra (DKCNS).

Adresa: Ive Lole Ribara 6, Novi Sad

Zbog ograničenog broja učesnika prijave za savetovalište su obavezne.

Zainteresovani roditelji se mogu prijaviti putem:
– naše FB stranice: „Besplatna škola roditeljstva za samohrane roditelje i savetovalište za decu“
– putem telefona: 063521123 i 069633-096 ili
– putem maila na dkcns.org@gmail.com