Savetovalište – proba2017-12-13T21:40:14+01:00

Psihološko savetovalište

Od 2011. godine u okviru Dečijeg Kulturnog centra Novog Sada je bilo organizovano besplatno Psihološko savetovalište za decu razvedenih roditelja “A gde sam tu ja” u okviru kog je psihološku podršku dobilo više od 50-toro dece osnovnoškolskog uzrasta. Već naredne godine se uočila potreba za paralelnim savetodavnim radom i sa decom i sa samohranim roditeljima. Ideja ovakvog oblika rada je bila da se kroz paralelan rad sa samohranim roditeljima i njihovom decom, celokupna oslabljena jednoroditeljska porodica, psihološki osnaži kroz adekvatbu psihološku pomoć u specifičnoj problematici u kojoj su se našli.

Danas je ovo savetovalište preraslo u Psihološko savetovalište za decu i mlade, a nešto više o nama možete saznati na stranicama našeg sajta.
Dobrodošli !

Go to Top