Objavljeno 12.07.2015. godine. Dečiji kulturni centar Novi Sad.

Rad dece koja su pohađala radionicu animiranog filma u Dečijem kulturnom centru Deci na dar tokom trajanja Novosadskih dečijih Zimzarija 4.