Deca su spontana, kreativna, intuitivna, otvorena, draga, pametna, maštovita. Dramski studio DKCNS im osigurava prostor slobodne i kreativne igre u kojem je dozvoljeno grešiti i eksperimentisati. Kroz dramske igre, scenski pokret i improvizacije podstičemo maštu, vežbamo kritičko razmišljanje, kroz pripovedanje i dramu razvijamo empatiju i toleranciju. U pozorišnoj radionici radimo na tome da deca zadrže ono što je najvažnije iskrenost. Bavićemo se dramskim stvaralaštvom za decu, puno čitati i pričati o tome.

ŠTA ĆEMO TAMO DA RADIMO?

Radićemo na razbijanju straha od nastupa kroz dramske igre i vežbe u grupi i individualno. Postavljaćemo osnove glumačkog izraza, scenskog govora, scenskog pokreta i zajedno savladavati različite pozorišne uloge. Pozabavićemo se emocijama i analizirati doživljaje.Tokom rada deca će imati prilike da se upoznaju sa dramskim stvaralaštvom (posete pozorištu), primereno uzrastu i iskustvu. Gledaćemo filmove i analizirati odnos prema kameri i isprobavati dijalog sa zamišljenim partnerom.

Deca su podeljena u tri grupe po uzrastu

ponedeljak-četvrtak
18.45-19.45 uzrast od 8-9 godina
19.45-21.15 uzrast od 12-14 godina

utorak-petak 19.30-20.30 uzrast od 10-12 godina

KOJI SU CILJEVI?

Deca razvijaju svoje govorne sposobnosti, komunikacijske veštine i izražajnost, upoznaju se sa dramskim stvaralaštvom i pozorišnim tehnikama.Pozorišna radionica podučava doživljenim iskustvom i razmišljanjem o njemu. Pomaže detetu u sledećem:
– da izrazi i razvije svoje osećaje, sklonosti, sposobnosti i stavove,
– da razvija govorne i izražajne sposobnosti i veštine,
– da razvije maštu i podstakne kreativnost,
– da stekne sigurnost i samopouzdanje,
– da razume međuljudske odnose i ponašanje,
– da nauči da sarađuje sa drugima, ceni sebe i druge.
Deca će dobiti priliku da se iskažu u originalnom scenskom okruženju. U planu je javno izvođenje postignutog i završna predstava na kraju drugog polugodišta.

POZORIŠNU RADIONICU VODI:

Severina Prostran Miletić, diplomirana glumica ( Akademija Umetnosti, Novi Sad). Iskustvo u radu sa decom ostvarila na Novosadskom Raspustilištu (1994-1996.). Učestvovala kao voditelj i glumica na Zmajevim dečijim igrama (1993-1995). Radila u Pozorištu mladih i pozorištu Vesela kornjača. Glumila u dečijoj seriji Šoletov kabare (uloga vojnika Strahomira). Od 1997-2000 bila na poziciiji orkestar menadžera Filharmonije Nacija i radila za Fondaciju Filharmonije Nacija za pomoć mladim muzičarima. Učestvovala u nekoliko  međunarodnih radionica. Tokom leta 2009. organizovala i vodila kreativnu radionicu za decu u trajanju od 30 dana u biblioteci grada Dubrovnika, a od 2010. organizuje i vodi pozorišne radionice na Letnjim kreativnim kampovima u okviru Novosadskog dečijeg leta i Zimzarija. Od 2010. vodi dramski studio DKCNS – pozorišnu radionicu ” I mali glumac je glumac”. Idejni tvorac i organizator Novosadskog dečijeg leta i Zimzarija.